Eksempel: Storgata 15, 0161 Oslo
Les om de ulike treningstimene på siden til instruktørene.
Jeg godkjener at jeg har lest og forstått påmeldingsreglene. Påmeldingen er bindende og du trener på eget ansvar. Vi i Health Angels, kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå på trening eller som følge av trening. Ved fremvisning av legeerklæring, “fryser” vi tapte timer (når sykmeldingen er lengre enn 4 uker). Vi fryser tapte timer f.o.m dato vi mottar sykmeldingen. Timene kan taes igjen i løpet av påfølgende sesong.