Tren så mye du vil pr. uke - kr 3700,- per semester. Vennligst kryss av for de timene du med sikkerhet vet du vil komme/delta på. Din påmelding er registert/OK,etter at du har trykket på SEND og fått følgende melding: Takk for påmeldingen! Faktura blir tilsendt pr. e-post.
Eksempel: Storgata 15, 0161 Oslo
Les om de ulike treningstimene på siden til instruktørene.
Jeg godkjener at jeg har lest og forstått påmeldingsreglene. Påmeldingen er bindende og du trener på eget ansvar. Vi i Health Angels, kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå på trening eller som følge av trening. Ved fremvisning av legeerklæring, "fryser" vi tapte timer (når sykmeldingen er lengre enn 4 uker). Vi fryser tapte timer f.o.m dato vi mottar sykmeldingen. Timene kan taes igjen i løpet av påfølgende sesong.